Wyszukiwarka kodów PKD

Wpisz Kod PKD
Wpisz Słowo kluczowe

Kod PKD 88.91.Z

Opieka dzienna nad dziećmi

Podklasa ta obejmuje:
- działalność żłobków,
- pozostałą opiekę dzienną nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wychowania przedszkolnego, sklasyfikowanego w 8510Z.