86.90.E Kod PKD

Zobacz opis kodu pkd 86.90.E.
Podklasa ta obejmuje:
- pomocniczą działalność dentystyczną, taką jak: działalność higienistek i asystentek dentystycznych. Osoby te mogą pracować samodzielnie, lecz co jakiś czas są kontrolowane przez lekarzy dentystów,
- działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prowadzoną m.in. przez higienistki szkolne, ortoptystów, instruktorów higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia,
- działalność diagnostyczną prowadzoną przez samodzielne laboratoria medyczne,
- działalność banków krwi, spermy, organów i tkanek do przeszczepów oraz zbiór moczu kobiecego do produkcji leków hormonalnych,
- działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, optometrii,
- działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności laboratoriów innych niż medyczne, sklasyfikowanej w 7120A, 7120B,
- wykonywania badań i analiz związanych z jakością żywności, sklasyfikowanego w 7120A,
- działalności szpitali, sklasyfikowanej w 8610Z,
- działalności w zakresie praktyki medycznej i dentystycznej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 862,
- działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 8690A,
- działalności pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanej w 8690B,
- praktyki pielęgniarek i położnych, sklasyfikowanej w 8690C,
- działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 8690D,
- działalności w zakresie zdrowia psychicznego świadczonej przez psychologów i psychoterapeutów, sklasyfikowanej w 8560Z, 8720Z, 8899Z.
8690e

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *