85.52.Z Kod PKD

Zobacz opis kodu pkd 85.52.Z.
Podklasa ta obejmuje kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki. Jednostki prowadzące ten rodzaj nauczania mogą być nazywane „szkołami”, „studiami”, „klasami” itp. Zapewniają one formalnie zorganizowane zajęcia związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym. Nie prowadzą one do uzyskania dyplomu zawodowego, licencjata czy stopnia naukowego.

Podklasa ta obejmuje:
– naukę gry na instrumentach muzycznych i inne zajęcia muzyczne,
– zajęcia z dziedziny sztuki,
– kursy tańca,
– szkoły teatralne, z wyłączeniem akademickich,
– szkoły sztuk pięknych, z wyłączeniem akademickich,
– szkoły sztuk widowiskowych, z wyłączeniem akademickich,
– kursy fotograficzne, z wyłączeniem fotografii profesjonalnej.

Podklasa ta nie obejmuje:
– szkół artystycznych nie dających uprawnień zawodowych, sklasyfikowanych w 8520Z,
– szkół plastycznych, sztuk pięknych oraz sztuk widowiskowych zaliczanych do szkół artystycznych dających uprawnia zawodowe, sklasyfikowanych w 8532A i 8541Z,
– szkół fotograficznych, sklasyfikowanych w 8532A,
– szkół wyższych artystycznych, sklasyfikowanych w 8542B.
8552z

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *