Wyszukiwarka kodów PKD

Wpisz Kod PKD
Wpisz Słowo kluczowe

Kod PKD 73.12.B

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanej w 7021Z,
- sprzedaży miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego miejsca (np. wydawcę), sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach.

Dotej klasy należą między innymi :

reklama w mediach drukowanych