71.12.Z Kod PKD

Zobacz opis kodu pkd 71.12.Z.
Podklasa ta obejmuje:
– projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów) i doradztwo związane z:
– maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi,
– projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
– projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
– projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
– opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp.,
– projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych,
– wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych,
– wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji:
– wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi,
– wykonywanie pomiarów hydrologicznych,
– opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym ortofotomap.

Podklasa ta nie obejmuje:
– wierceń i wykopów próbnych związanych z górnictwem/wydobywaniem surowców, sklasyfikowanych w 0910Z, 0990Z,
– działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanej w 5829Z, 6201Z,
– doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 6202Z, 6209Z,
– wykonywania badań technicznych, sklasyfikowanego w 7120B,
– badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 721,
– projektowania przemysłowego, sklasyfikowanego w 7410Z,
– fotografii lotniczej, sklasyfikowanej w 7420Z,
– prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanych w 8413Z.
7112z

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *