Pkd wspólnota mieszkaniowa : 68.32.Z

Najbardziej właściwym kodem pkd dla wspólnota mieszkaniowa właścicieli jest 68.32.Z. Kod ten nie tylko obejmuję prowadzenie wspólnoty mieszkaniowej ale także inne czynności. Mamy nadzieję, że pomogliśmy Ci w znalezieniu odpowiedniego kodu dla wspólnota mieszkaniowa właścicieli . Poniżej przedstawiamy informacje na temat całej podklasy. 68.32.ZPodklasa ta nie obejmuje: - działalności prawniczej, sklasyfikowanej w 6910Z, - działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach, włączając sprzątanie wnętrz, konserwacji i drobnych napraw, usuwania śmieci, usług ochrony, sklasyfikowanej w 8110Z, - obsługi związanej z utrzymaniem porządku w takich obiektach jak: bazy wojskowe, więzienia i inne obiekty (z wyłączeniem zarządzania urządzeniami komputerowymi), sklasyfikowanego w 8110Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *