Wyszukiwarka kodów PKD

Wpisz Kod PKD
Wpisz Słowo kluczowe

Kod PKD usługi biurowe

Dla usługi biurowe najlepszym kodem PKD według nas będzie kod:
82.11.Z

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podklasa ta obejmuje:
- działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, taką jak: recepcja, planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość, obsługa personelu i dostarczanie poczty, wykonywaną na zlecenie.

Podklasa ta nie obejmuje:
- dostarczania pracowników, bez nadzoru, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 78,
- działalności w zakresie wykonywania tylko jednego rodzaju działalności, sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie zgodnie z wykonywaną działalnością.