Wyszukiwarka kodów PKD

Wpisz Kod PKD
Wpisz Słowo kluczowe

Kod PKD sprzedaż hurtowa żywności realizowana na zlecenie

Dla sprzedaż hurtowa żywności realizowana na zlecenie najlepszym kodem PKD według nas będzie kod:
46.17.Z

46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podklasa ta nie obejmuje:
- handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 462 – 469,
- sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 4799Z.