Pkd przygotowanie do druku : 18.13.Z

Najbardziej właściwym kodem pkd dla przygotowanie do druku jest 18.13.Z. Kod ten nie tylko obejmuję przygotowanie do druku ale także inne czynności. Mamy nadzieję, że pomogliśmy Ci w znalezieniu odpowiedniego kodu dla przygotowanie do druku . Poniżej przedstawiamy informacje na temat całej podklasy. 18.13.Z

Podklasa ta obejmuje:
- wprowadzanie danych: skład, fotoskład, ręczne wprowadzanie danych, włączając skanowanie i optyczne rozpoznawanie znaków, przygotowanie danych w formie elektronicznej,
- przygotowanie plików z danymi na użytek różnych mediów (nośnik papierowy, CD-ROM, Internet),
- działalność usługową związaną z tworzeniem płyt drukarskich, włączając tworzenie płyt dla druku typograficznego i offsetowego,
- grawerowanie cylindrów do reprodukcji rycin,
- transfer z komputera na płytę (CTP), włączając płyty fotopolimerowe,
- reprodukcję płyt drukarskich i matryc do stemplowania i drukowania wypukłego,
- przygotowanie ilustracji, włączając wykonywanie kamieni litograficznych oraz gotowych bloków drewnianych,
- produkcję nośników służących do prezentacji, np. folii dla rzutników i pozostałych form prezentacji cyfrowej,
- projektowanie wyrobów drukowanych, takich jak: szkice, makiety, modele itp.,
- wykonywanie korekty tekstu.

Podklasa ta nie obejmuje:
- specjalistycznego projektowania, sklasyfikowanego w 7410Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *