Wyszukiwarka kodów PKD

Wpisz Kod PKD
Wpisz Słowo kluczowe

Kod PKD przygotowanie do druku

Dla przygotowanie do druku najlepszym kodem PKD według nas będzie kod:
18.13.Z

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podklasa ta obejmuje:
- wprowadzanie danych: skład, fotoskład, ręczne wprowadzanie danych, włączając skanowanie i optyczne rozpoznawanie znaków, przygotowanie danych w formie elektronicznej,
- przygotowanie plików z danymi na użytek różnych mediów (nośnik papierowy, CD-ROM, Internet),
- działalność usługową związaną z tworzeniem płyt drukarskich, włączając tworzenie płyt dla druku typograficznego i offsetowego,
- grawerowanie cylindrów do reprodukcji rycin,
- transfer z komputera na płytę (CTP), włączając płyty fotopolimerowe,
- reprodukcję płyt drukarskich i matryc do stemplowania i drukowania wypukłego,
- przygotowanie ilustracji, włączając wykonywanie kamieni litograficznych oraz gotowych bloków drewnianych,
- produkcję nośników służących do prezentacji, np. folii dla rzutników i pozostałych form prezentacji cyfrowej,
- projektowanie wyrobów drukowanych, takich jak: szkice, makiety, modele itp.,
- wykonywanie korekty tekstu.

Podklasa ta nie obejmuje:
- specjalistycznego projektowania, sklasyfikowanego w 7410Z.