Wyszukiwarka kodów PKD

Wpisz Kod PKD
Wpisz Słowo kluczowe

Kod PKD pielęgniarstwo

Dla pielęgniarstwo najlepszym kodem PKD według nas będzie kod:
86.90.C

86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych

Podklasa ta obejmuje:
- indywidualną praktykę pielęgniarek i położnych, włącznie z indywidualną praktyką specjalistyczną,
- grupową praktykę pielęgniarek i położnych

Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.
Działalność ta nie obejmuje leczenia medycznego.

Podklasa ta nie obejmuje:
- pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską, sklasyfikowanej w 8710Z,
- działalności domów pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską, sklasyfikowanej w 8730Z.