Pkd oryginały prac w dziedzinie biotechnologii zrejetrowane jako patenty : 72.11.Z

Najbardziej właściwym kodem pkd dla oryginały prac w dziedzinie biotechnologii zrejetrowane jako patenty jest 72.11.Z. Kod ten nie tylko obejmuję oryginały prac w dziedzinie biotechnologii zrejetrowane jako patenty ale także inne czynności. Mamy nadzieję, że pomogliśmy Ci w znalezieniu odpowiedniego kodu dla oryginały prac w dziedzinie biotechnologii zrejetrowane jako patenty . Poniżej przedstawiamy informacje na temat całej podklasy. 72.11.Z

Podklasa ta obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii:
- związanych z budową DNA/RNA (kwas deoksyrybonukleinowy /kwas rybonukleinowy): badaniem genomów, farmakogenetyką, genosondą, inżynierią genetyczną, sekwencjonowaniem /synteza/ rozwinięcie DNA/RNA, określaniem profilu genu,
- w zakresie białek i pozostałych cząsteczek: sekwencjonowanie/synteza/inżynieria białek i peptydów (włączając wielkie cząsteczki hormonów); ulepszone metody pozyskiwania lekarstw; proteom (zespół białek wytwarzanych w organizmie na podstawie informacji genetycznej), białko - izolacja, oczyszczanie i oznakowanie, rozpoznanie receptorów komórkowych,
- związanych z hodowlą i inżynierią komórek i tkanek: hodowla komórek/tkanek, inżynieria tkanek (włączając strukturyzację tkanek i inżynierię biomedyczną), łączenie komórek, stymulanty szczepionek/środków odpornościowych, prace nad embrionami,
- w zakresie technik/metod procesu biotechnologicznego: fermentacje stosujące bioreaktory, bioprocesy, bioekstrakcje, bioroztwarzanie, biowybielanie, bioodsiarczanie, biokorektę, biofiltrację i fitokorektę,
- w zakresie wektorów genów i RNA: terapia genowa, wektory wirusowe,
- w zakresie bioinformatyki: opracowywanie baz danych o genomach, sekwencjach białek; modelowanie kompleksowych procesów biologicznych, włączając biologię systemów,
- w zakresie nanobiotechnologii: zastosowanie narzędzi i procesów nano/mikroprodukcji służących do zbudowania urządzeń stosowanych w badaniach biosystemów i zastosowania w produkcji leków, diagnostyce itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *