Pkd ochotnicza straż pożarna : 84.25.Z

Najbardziej właściwym kodem pkd dla ochotnicza straż pożarna jest 84.25.Z. Kod ten nie tylko obejmuję ochotnicza straż pożarna ale także inne czynności. Mamy nadzieję, że pomogliśmy Ci w znalezieniu odpowiedniego kodu dla ochotnicza straż pożarna . Poniżej przedstawiamy informacje na temat całej podklasy. 84.25.Z

Podklasa ta obejmuje:
- działalność regularnych i ochotniczych jednostek straży pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, gaszenia pożarów, ratowania ludzi i zwierząt, pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń (klęski cywilizacyjne, powodzie, wypadki drogowe itp.),
- działalność operacyjną obejmującą zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof, ratowanie ludzi i zwierząt itp., finansowaną ze środków publicznych, realizowaną poprzez ratownictwo podczas pożarów, ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne oraz ratownictwo medyczne realizowane przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- ochrony lasu przed pożarami, włącznie z gaszeniem pożarów w lasach, sklasyfikowanej w 0240Z,
- gaszenia pożarów na terenach wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanego w 0910Z,
- działalności związanej z ochroną przeciwpożarową i gaszeniem pożaru na lotniskach, prowadzonej przez niewyspecjalizowane jednostki, sklasyfikowanej w 5223Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *