Pkd catering : 56.21.Z

Najbardziej właściwym kodem pkd dla catering jest 56.21.Z. Kod ten nie tylko obejmuję prowadzenie cateringu ale także inne czynności. Mamy nadzieję, że pomogliśmy Ci w znalezieniu odpowiedniego kodu dla catering . Poniżej przedstawiamy informacje na temat całej podklasy. 56.21.ZPodklasa ta obejmuje: - przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, na określone uroczystości do miejsc przez niego wyznaczonych, - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 1089Z, - sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *